SLO

Kaj je IMZTR?


Inštitut za mladinsko participacijo, zdravje in trajnostni razvoj (IMZTR) je stičišče treh sektorjev (mladinski, javnozdravstveni in okoljevarstveni) in podpornik odprtega dialoga z različnimi deležniki družbe. Aktivnosti IMZTR stremijo k pozitivnim družbenim spremembam, razvijanju sposobnosti javno-zdravstvenih, okoljevarstvenih in mladinskih organizacij ter k osebnostnemu razvoju, predvsem mladih.

Zaposleni in strokovni sodelavci v IMZTR so visoko kompetentni, priznani posamezniki z dolgoletnimi izkušnjami v različnih sektorjih ter zagovorniki sprejemanja in izvajanja celostnih javno-zdravstvenih, okoljskih in mladinskih politik na vseh ravneh.