SLO

Peticija za čistejša in bolj učinkovita vozila!

25.09.2018
Dne 3. 10. 2018 bo Evropski parlament glasoval glede zviševanja okoljskih standardov učinkovitosti avtomobilov, ki bodo prišli v veljavo leta 2021. V Svetu Evropske unije bodo o tem glasovali prometni ministri v drugem tednu oktobra. Evropski poslanci se bodo odločali, ali bodo podprli visoke standarde, ki so bili predlagani s strani okoljskega ter zdravstvenega odbora, ali bodo raje sledili milejšim smernicam, za katere se zavzema Evropska komisija. Zavzemanje za višje standarde bi pripeljalo do večjih vlaganj v čistejšo avtomobilsko tehnologijo in pospešilo prehod na nizkoogljično in brezogljično mobilnost.

Cestni promet je eden glavnih virov toplogrednih plinov, vir onesnaženja zraka v mestih, kar vpliva na zdravje. S prehodom na nizkoogljično ali brezogljično mobilnost, pomembno vplivamo na blaženje podnebnih sprememb, bolj čist zrak v mestih in boljše zdravje ljudi. 

Podpiši peticijo. 

#cleanair4health