SLO

Projekti

Kljub temu, da je Inštitut za mladinsko participacijo, zdravje in trajnostni razvoj (IMZTR) ustanovljen šele leta 2016, njegovi soustanovitelji že več kot 10 let izvajajo in razvijajo učinkovite programe znotraj mladinskega, javno-zdravstvenega in okoljevarstvenega nevladnega sektorja. Naši programi so usmerjeni v:
  • Mladinsko aktivacijo – zagotavljajo mentorski proces in doseg mladih preko različnih deležnikov (starši, profesorji, šole, mladinski delavci);
  • Javno zdravje – ukvarjajo se s preprečevanjem in zmanjševanjem škode zaradi zasvojenosti na področjih tobaka, alkohola, prepovedanih drog, nekemičnih zasvojenosti in z drugimi tematikami ter zakonodajnimi ukrepi;
  • Trajnostni razvoj – pokrivajo področje okolja, družbe in gospodarstva, s poglabljanjem v prioritetna področja, ki se povezujejo z aktualnimi izzivi družbe (okolje-zdravje, zeleno gospodarstvo, podnebne spremembe, obnovljivi viri energije itd.).

Med najodmevnejše projekte, ki jih (so)izvajamo štejemo:
Nazaj