SLO

Kaj je Inštitut za zdravje in okolje?

Inštitut za zdravje in okolje (prej Inštitut za mladinsko participacijo, zdravje in trajnostni razvoj - IMZTR) je stičišče treh sektorjev (mladinskega, javnozdravstvenega in okoljevarstvenega) in podpornik odprtega dialoga z različnimi deležniki družbe. Inštitut za zdravje in okolje preko aktivnosti spodbuja k pozitivnim družbenim spremembam na področju javnega zdravja, trajnostnega razvoja in mladinske politike, razvijanju sposobnosti javnozdravstvenih, okoljevarstvenih in mladinskih organizacij ter k osebnostnemu razvoju – predvsem mladih.

Zaposleni in strokovni sodelavci Inštituta za zdravje in okolje so usposobljeni posamezniki in zagovorniki celostnih javnozdravstvenih, okoljskih in mladinskih politik na vseh ravneh.