SLO

Kaj je IMZTR?

Inštitut za mladinsko participacijo, zdravje in trajnostni razvoj (IMZTR) je stičišče treh sektorjev (mladinskega, javnozdravstvenega in okoljevarstvenega) in podpornik odprtega dialoga z različnimi deležniki družbe. IMZTR preko aktivnosti spodbuja k pozitivnim družbenim spremembam na področju javnega zdravja, trajnostnega razvoja in mladinske politike, razvijanju sposobnosti javnozdravstvenih, okoljevarstvenih in mladinskih organizacij ter k osebnostnemu razvoju – predvsem mladih.

Zaposleni in strokovni sodelavci v IMZTR so usposobljeni posamezniki in zagovorniki celostnih javnozdravstvenih, okoljskih in mladinskih politik na vseh ravneh.