SLO

1. sklop webinarjev okolje-zdravje: 20. in 23. april

15.04.2020
V okviru Partnerstva za okolje in zdravje organiziramo serijo brezplačnih webinarjev, ki se posvečajo presečni temi okolje-zdravje.
Na prvem webinarju bomo spoznali različne determinante zdravja (zrak, voda, tla, živila), ki imajo različen vpliv na naše zdravje in počutje. Predstavili bomo metodološke pristope za oceno izpostavljenosti in oceno učinkov na zdravje skozi prizmo epidemioloških pristopov.

Na drugem webinarju bomo govorili o vplivu kakovosti zraka - tako zunanjega kot notranjega - na zdravje. Predstavili bomo primere iz prakse: od opredelitve problema, načrta in izvedba raziskave, metodoloških izzivov, interpretacije rezultatov do oblikovanja ukrepov.

Z nami bo predavateljica dr. Andreja Kukec, profesorica na Katedri za javno zdravje Medicinske fakultete (UL), ki se že vrsto let ukvarja z raziskovanjem vpliva okoljskih dejavnikov na človekovo zdravje.

Prijave sprejemamo preko: http://linktr.ee/imztr


Program sofinancira Ministrstvo za zdravje RS.