SLO

Cestni promet v Sloveniji - analiza stanja in ocena zunanjih stroškov

04.03.2019
Človek dnevno vdihne zelo veliko količino zraka v primerjavi s količino zaužite hrane ali popite tekočine. Posledično je kakovost zraka, ki ga dihamo, zelo pomembna. Cestni promet je velik vir emisij, ki vplivajo na kakovost zraka. Z vidika okolja in zdravja so dizelska vozila dodatno problematična, še posebej če upoštevamo, da veliko starejših vozil (pred standardom EURO 6) ne dosega predpisanih kriterijev ter da se njihove karakteristike z leti slabšajo. Poleg tega dizelska vozila izpustijo več dušikovih oksidov in delcev (PM2.5) na prevožen kilometer kot bencinska vozila. Pri vsem tem pa se kot odločevalci, uporabniki ali potrošniki premalokrat zavedamo pomena zunanjih stroškov, ki nastanejo pri osebnem prometu in ostanejo nepokriti s strani uporabnika.
V okviru projakta Clean Air for Health, ki ga koordinira ki ga koordinira European Public Health Alliance, objavljamo publikacijo z naslovom Cestni promet v Sloveniji - analiza stanja in ocena zunanjih stroškov, v kateri so se avtorji osredotočili na osebni promet, dizelska vozila in zunanje stroške. Del vsebine je namenjen tudi vidikom javnega zdravja, ki je v javnih razpravah pogosto prezrto.

Publikacija Cestni promet v Sloveniji - analiza stanja in ocena zunanjih stroškov se navezuje na mednarodne študije "Vplivi na zdravje in stroški zdravja dizelskih emisij v EU", vendar je metodološko nekoliko drugače zasnovana, saj vključuje drugačne postavke zunanjih stroškov, poleg tega pa dodan tudi vidik ekološkega odtisa in oris ključnih dejavnikov, ki vplivajo na cestni promet v Sloveniji (npr. tranzit, subvencije, cene goriv ...). 

Pomembno poglavje publikacije je tudi ovrednotenje stroškov cestnega prometa, ki ostanejo ne pokriti: 
Eksternalija   Strošek
Zastoji Obdobje prometnih konic v urbanem okolju 0,30 €/km
Obdobje izven prometnih konic v urbanem okolju 0,00 €/km
Obdobje prometnih konic na daljinskih cestah 0,10 €/km
Obdobje izven prometnih konic na daljinskih cestah 0,00 €/km
Hrup Urbano okolje, podnevi 0,76 €/km
Urbano okolje, ponoči 1,39 €/km
Daljinske ceste, podnevi 0,12 €/km
 
Daljinske ceste, ponoči 0,22 €/km
Nesreče Ceste v urbanem okolju 4,12 €/km
Ceste v ruralnem okolju 1,57 €/km
Onesnaženje zraka Urbano okolje, bencinsko vozilo 0,17 €/km
Urbano okolje, dizelsko vozilo 1,53 €/km
Ruralno okolje, bencinsko vozilo 0,09 €/km
Ruralno okolje, dizelsko vozilo 0,89 €/km
Podnebne spremembe Urbano okolje, bencinsko vozilo 0,67 €/km
Urbano okolje, dizelsko vozilo 0,52 €/km
Ruralno okolje, bencinsko vozilo 0,44 €/km
Ruralno okolje, dizelsko vozilo 0,38 €/km
Stroški izgradnje,
uporabe in razgradnje vozil,
infrastrukture in pridobivanja energije
Urbano okolje, bencinsko vozilo 0,97 €/km
Urbano okolje, dizelsko vozilo 0,61 €/km
Ruralno okolje, bencinsko vozilo 0,65 €/km
Ruralno okolje, dizelsko vozilo 0,45 €/km
Stroški trajnega uničenja prsti,
škoda na pokrajini, vodah ...
Pozidano območje 0,06 €/km
Nepozidano območje 0,46 €/km

Publikacija Cestni promet v Sloveniji - analiza stanja in ocena zunanjih stroškov je dostopna tukaj.

Angleški povzetek je dostopen tukaj.

Več informacij o projektu: cleanair4health.eu