SLO

Dan okoljskega dolga EU - 10. maj 2019

10.05.2019
Današnji dan, 10. maj 2019, je dan okoljskega dolga članic Evropske unije (ang. EU Overshoot Day). To pomeni, da smo v tem letu do današnjega dne porabili vse naravne vire, ki smo jih imeli na voljo za to leto in jutri vstopamo v ekološki dolg do prihodnjih generacij. Če bi vsi ljudje živeli na način kot prebivalci EU, bi v enem letu potrebovali kar 2,8 planetov Zemlja.
V Sloveniji smo letos nacionalni dan okoljskega dolga obeležili že nekoliko prej, 27. aprila. Globalni dan okoljskega dolga (ang. Earth Overshoot Day) je bil lani 1. avgusta, kdaj bo v tem letu, pa bodo raziskovalci iz Global Footprint Network (GFN) objavili 22. maja, na svetovni dan biodiverzitete.

Okoljski ali ekološki odtis je en najbolj celostnih kazalnikov trajnosti, ki meri naravne vire in ekosistemske storitve, ki jih človek uporablja ter jih primerja z njihovo biološko zmogljivostjo obnavljanja - biokapaciteto. Merimo ga v globalnih hektarjih (gha), izračunati pa ga je možno tako za posameznike, kot za posamezne države in globalno. Pove nam, koliko enot planeta Zemlja bi potrebovali za življenje v enem letu, če bi celotno človeštvo živelo na način, ki ga preučujemo (tj. za posameznika, državo, več držav …). Če je številka višja od 1, pomeni, da bi potrebovali več takih planetov, če bi vsi ljudje živeli na tak način, kar pa ni trajnostno. 

Za več informacij o okoljskem odtisu vabljeni k ogledu videa.

Foto: WWF, Living Beyond Nature's Limits, EU Overshoot Day 10th May 2019 (report)