SLO

Donirajte 1 % dohodnine - prispevek za zdravje in okolje, ki vas nič ne stane!

Na Inštitutu za zdravje in okolje (prej Inštitut za mladinsko participacijo, zdravje in trajnostni razvoj - IMZTR) namreč vidimo prihodnost v vključujoči in povezani družbi, v kateri blaginja in napredek temeljita na vrednotah zdravja in čistega okolja. Stremimo k svetu, kjer ima vsak posameznik možnost in sposobnost udejstvovati se v družbeno in okoljsko pomembnih procesih ter živeti zdravo in okolju prijazno.

Organiziramo delavnice, proaktivne kavarne, spletne seminarje in konference, s katerimi spodbujamo aktivacijo in ozaveščamo o kroničnih nenalezljivih boleznih, vplivu okolja na naše zdravje, zdravstveni pismenosti, podnebni krizi in onesnaženosti zraka. Povezujemo mlade, javno zdravstvo in varovanje okolja za pozitivne družbene spremembe na vseh področjih.

Z vašo podporo bomo lahko naše aktivnosti za bolj zdravo okolje in prilagajanje na podnebne spremembe ponudili še širšemu krogu ljudi!

Obrazec za dodelitev 1 % dohodnine se nahaja spodaj. Celoten postopek lahko izvedete tudi na portalu E-Davki, ki je na voljo prav vsem, saj po novem digitalno potrdilo za to ni več potrebno. Naša davčna številka: 46143068

Rok za elektronsko oddajo obrazca je 31. 12. 2020 (davčni organ upošteva veljavne zahteve, s katerimi razpolaga na dan 31. decembra leta, za katero se dohodnina odmerja). Več informacij na strani FURS.

Hvala!