SLO

EU pred pomembno odločitvijo glede uvedbe višjih standardov za izpust plinov iz avtomobilov

02.10.2018
Najnovejše raziskave ugotavljajo, da so otroci veliko bolj izpostavljeni onesnaženju avtomobilskih plinov kot odrasli. Novi evropski standardi, o katerih bodo glasovali jutri, lahko radikalno izboljšajo ta vedno bolj pereč zdravstveni problem.
V preteklih mesecih je nemška naravovarstvena skupina Deutsche Umwelthilfe opravila raziskavo na 500 uličnih lokacijah v 6 različnih mestih, kjer so merili onesnaženost zraka z dušikovim dioksidom (NO2). Meritve so bile odvzete na višini enega in dveh metrov, kar simulira izpostavljenost škodljivim plinom na tisti višini, kjer zrak navadno vdihujejo otroci in odrasli. Na večini lokacij je bila koncentracija NO2 na višini enega metra zelo povečana (v povprečju za 7,2 %). Na eni od lokacij je bila najvišje izmerjena koncentracija NO2 na višini enega metra za 37 % večja v primerjavi z meritvijo na višini dveh metrov.

Dne 3. 10. 2018 bo Evropski parlament glasoval glede zviševanja okoljskih standardov učinkovitosti avtomobilov, ki bodo prišli v veljavo leta 2021. V Svetu Evropske unije bodo o tem glasovali prometni ministri naslednji teden. Evropski poslanci se bodo odločali, ali bodo podprli visoke standarde, ki so bili predlagani s strani okoljskega ter zdravstvenega odbora, ali bodo raje sledili milejšim smernicam, za katere se zavzema Evropska komisija. Zavzemanje za višje standarde bi pripeljalo do večjih vlaganj v čistejšo avtomobilsko tehnologijo in pospešilo prehod na nizkoogljično in brezogljično mobilnost.

Okoljske in javnozdravstvene organizacije so objavile pretresljiv video, ki prikazuje vpliv izpušnih plinov iz avtomobilov na zdravje. NO2 je večinoma produkt dizelskih motorjev in povzroča zdravstvene probleme, kot so demenca ter pljučna in srčna obolenja. Po poročanju Royal College of Physicians škodljivi učinki na zdravje veliko bolj resno prizadenejo otroke in najstnike kot odrasle osebe. Izpostavljenost toksičnim delcem (PM) med najbolj občutljivo dobo odraščanja lahko otroke privede do nepravilnega razvoja dihalnega sistema, kar jim lahko povzroči astmo ali pripelje celo do zmanjšane razvitosti možganov.Programski vodja Zoltán Massay-Kosubek iz Evropskega združenja za javno zdravje (EPHA) je ob tej priložnosti izjavil: »Naš kratek informativni video pokaže dejstva. Onesnaženje zraka je eden največjih okoljskih problemov, ki negativno vpliva na zdravje milijonov ljudi. Politične odločitve imajo zelo velik učinek na to problematiko. Odločiti se je potrebno, ali bo posledice nosila avtomobilska industrija ali prebivalci Evrope na račun onesnaženega zraka. Evropska pravila (zakoni), o katerih pravkar poteka odločanje, se nanašajo na to, ali bomo lahko v mestih po Evropi dihali čistejši zrak. Čas je, da se glasuje za bolj razumno in strožjo kontrolo glede te problematike, da bi nas pripeljala k čistejši avtomobilski tehnologiji.«

Tomaž Gorenc iz Inštituta za mladinsko participacijo, zdravje in trajnostni razvoj (IMZTR) je izjavil: »Z jutrišnjim glasovanjem za sprejem višjih standardov za proizvajalce avtomobilov je pred Evropskim parlamentom pomembna odločitev, ki bo močno vplivala na kakovost zraka v mestih in posledično na zdravje ljudi in stroške, ki ostanejo nepokriti. Delni rezultati študije stroškov cestnega prometa, ki jo pripravljamo v okviru projekta Dizel in zdravje in bo javno objavljena konec oktobra, kažejo, da so zunanji stroški izpustov in vpliva onesnaževal leta 2016 v Sloveniji znašali 343 milijonov evrov. To se lahko spremeni na boljše z uvedbo višjih okoljskih standardov za proizvajalce avtomobilov. Prevozna sredstva bodo tako bolj učinkovita in čistejša.«

Dorothee Saar, vodja za kontrolo prometne in zračne onesnaženosti pri Deutsche Umwelthilfe, je izjavila: »Naša raziskava prikazuje sliko, ki se zrcali po vseh evropskih mestih. NO2 izpusti se zadržujejo v največjih koncentracijah le malo nad tlemi, kar povzroča, da so jim otroci in hišni ljubljenčki veliko bolj izpostavljeni kot odrasli. To je preprosto fizikalno dejstvo.«

Evropske poslance pozivamo, da se zavzamejo in podprejo naprednejši predlog, ki bo pripomogel k bolj čistemu zraku, boljšemu zdravju in manjšim stroškom, katerih breme nosimo vsi državljani Evropske unije.