SLO

Kaj je ekološki odtis?

11.12.2018

Okoljski ali ekološki odtis velja za enega izmed najbolj celostnih kazalnikov trajnosti, ki obravnavajo okoljsko razsežnost razvoja in pritiske človeka na ekosisteme. Meri naravne vire in ekosistemske storitve, ki jih človek uporablja, ter jih primerja z njihovo biološko zmogljivostjo obnavljanja (biokapaciteta).

Odtis merimo v globalnih hektarjih (gha). Na Zemlji je 12,2 milijard hektarjev produktivnih površin (npr. travniki, pašniki, obdelovalne površine, ribolovna območja). To pomeni, da ima vsak prebivalec našega planeta približno 1,7 hektarja rodovitne površine za zadovoljevanje svojih potreb po naravnih virih. Če prebivalci neke države porabijo npr. 6,8 gha na osebo (kar je več kot 9 nogometnih igrišč), to pomeni, da sta njihova potreba po naravnih virih in proizvodnja odpadkov 4-krat višji od obnovitvenih zmogljivosti našega planeta. Večina gospodarsko razvitih držav ima veliko potrebo po naravnih virih. V globalnem povprečju bi za vzdrževanje današnjega življenjskega stila potrebovali 1,7 planeta Zemlja.

 *Projekt je financiralo Ministrstvo za okolje in prostor.