SLO

Od dizelskih motorjev k nizkoogljičnemu prometu in boljšemu zdravju

16.04.2018
Vabimo vas na posvet “Od dizelskih motorjev k nizkoogljičnemu prometu in boljšemu zdravju”, 8. maja 2018 v Hiši Evropske unije v Ljubljani.
Winston Churchill je avtor slavnega citata: »Zdravi državljani so največje premoženje, ki ga država lahko ima.« Zdravje pa je neizogibno povezano z okoljem, v katerem živimo. V Evropi se dogajajo pomembne spremembe na področju zmanjšane uporabe dizelskih motorjev, kar bo pripomoglo k boljšemu zdravju in čistejšemu okolju. Odločitev nemškega zveznega sodišča o postopni omejitvi avtomobilov z dizelskimi motorji v mestih in posledično padanje cen starejših dizelskih avtomobilov predstavljata določen zaviralni moment predvsem v vzhodnih članicah Evropske unije. Slednje namreč lahko privede do dodatnega staranja voznega parka tudi v Sloveniji, povprečna starost avtomobilov je že sedaj 9,4 let, in povečanja deleža avtomobilov z dizelskimi motorji nad 44% ter posledično do povečanja negativnih vplivov na okolje in zdravje. (1,2)

Mnoga evropska mesta, kot so Stuttgart, Dűsseldorf, so se že odločila za prepoved prometa za dizelska vozila. Podobno razmišljajo v Londonu in Parizu. Mesta Pariz, London, Seul, Madrid, Milano, Ciudad de Mexico, Moskva, Oslo in Tokio pa pripravljajo globalni ocenjevalni sistem, s pomočjo katerega bodo kupci lahko prepoznali okoljsko prijazna vozila, ki prispevajo k manjši onesnaženosti zraka v mestih.

Inštitut za mladinsko participacijo, zdravje in trajnostni razvoj (IMZTR) zato v sodelovanju s partnerji organizira nacionalni posvet na temo dizelskih motorjev ter njihovega vpliva na okolje in zdravje. Udeleženci bodo dobili celovit pogled na problematiko vpliva uporabe dizla v prometu na okolje in zdravje in s pomočjo moderirane delavnice sodelovali pri zasnovi predlogov ukrepov, ki bodo pozitivno vplivali na okolje in zdravje, predvsem v mestih, kjer živi večina prebivalcev.

Posvet bo potekal 8. 5. 2018 v Hiši Evropske unije, ki se nahaja na Dunajski cesti 20 v Ljubljani.

Program
9.00 - 9.30     Registracija
9.30 - 9.35      Uvod
9.35 – 9.55     Kako problematične so emisije iz dizelskih vozil (Matjaž Česen, Inštitut Jožef Stefan)                                                
9.55 – 10:15     Izzivi na področju zmanjšanja učinkov na zdravje zaradi uporabe dizelskega goriva (dr. Andreja Kukec, Medicinska fakulteta)
10:15 – 10:35    Zunanji stroški prometa (dr. Marjan Lep, Fakulteta za gradbeništvo)
10:35 - 11:00     Odmor
12:00 – 12:45    Delavnica
12:45 – 13:00    Sklep

Udeležba je brezplačna, vendar je prijava obvezna. Prijavite se lahko tukaj.
Prijave so odprte do 4.5.2018 do 20:00 ure. Število mest je omejeno. Za dodatne informacije se obrnite na tomaz.gorenc@imztr.si.


Celotno vabilo najdete na tej povezavi.

---

  1. Starost voznega parka, ARSO. URL: http://kazalci.arso.gov.si/?data=indicator&ind_id=757
  2. Lastništvo osebnih avtomobilov, ARSO. URL: http://kazalci.arso.gov.si/?data=indicator&ind_id=756