SLO

POZOR: tukaj je dihanje nevarno!

02.12.2020

Kje v Ljubljani dihamo najbolj onesnažen zrak?

V Partnerstvu za okolje in zdravje, katerega koordinatorji smo na Inštitutu za mladinsko participacijo, zdravje in trajnostni razvoj, si želimo, da bi bila naša mesta tudi v resnici mesta za ljudi. Poleg potrebne in ustrezne infrastrukture je za dobro počutje izredno pomembno tudi zdravo okolje, v katerem se prebivalci nahajajo. S tem pa so povezani tudi kakovost zraka in zelene površine, ki pozitivno vplivajo tako na ugodno mikroklimo kot tudi na kakovost zraka.

Zato smo se v Partnerstvu za okolje in zdravje odločili raziskati, kje v Ljubljani dihamo najbolj onesnažen zrak. Osredotočili se bomo na merjenje koncentracij dušikovega dioksida (NO2), ki je eno poglavitnih onesnaževal zraka - pri nas ga največ nastane kot posledica cestnega motornega prometa.

Pri tem pa bomo potrebovali tudi vašo pomoč. Tako je! Želimo si, da nam prebivalci in obiskovalci Ljubljane poveste, kje po vašem mnenju v Ljubljani dihamo najbolj onesnažen zrak.


KAKO SODELOVATI?
Klikni na zemljevid in označi točke, kjer je zrak zaradi prometa zelo onesnažen!
Več o tem, zakaj raziskujemo onesnaženost zraka v Ljubljani, o vplivu na zdravje ter o sami kampanji si preberite na strani Partnerstva za okolje in zdravje.

Program sofinancira Ministrstvo za zdravje RS.