SLO

Projekti

V Inštitutu za mladinsko participacijo, zdravje in trajnostni razvoj (IMZTR) izvajamo in razvijamo učinkovite programe znotraj mladinskega, javnozdravstvenega in okoljevarstvenega sektorja. 

Naši programi so usmerjeni v:
 
  • mladinsko aktivacijo – zagotavljajo mentorski proces in doseg mladih preko različnih deležnikov (starši, profesorji, šole, mladinski delavci, mladi);
  • javno zdravje – ukvarjajo se s preprečevanjem in zmanjševanjem škode zaradi zasvojenosti na področjih tobaka, alkohola, prepovedanih drog in nekemičnih zasvojenosti ter z drugimi tematikami in zakonodajnimi ukrepi;
  • trajnostni razvoj – osredotočajo se na področje okolja, družbe in ekonomije, s poglabljanjem v prioritetna področja povezovanja okolja in zdravja, ter se soočajo z izzivi sodobne družbe (okolje-zdravje, zeleno gospodarstvo, podnebne spremembe, obnovljivi viri energije itd.).

Med najodmevnejše projekte, ki jih (so)izvajamo štejemo:
Nazaj